Ziekmelding

Als uw kind ziek is, is dat heel vervelend. Wilt u dit tussen 8.00 u en 8.30 u doorgeven? Dit kan telefonisch op het nummer 0511-441307. Dan weten wij waar uw kind is. 

Als de afmelding niet doorkomt zal de leerkracht altijd even bellen om te horen waarom uw kind niet op school is.