Praktische informatie

DSC_9565Schooltijden

Groep 1 en 2:
Maandag 08:30 – 14:00 uur
Dinsdag 08:30 – 14:00 uur
Woensdag 08:30 – 14:00 uur
Donderdag 08:30 – 14:00 uur
Vrijdag 08:30 – 14:00 uur (op vrijdag is groep 1 vrij)
Pauzes 10:00 – 10:15 uur en 11:45 – 12:15 uur

 

Groep 3 t/m 8:  
Maandag 08:30 – 14:00 uur
Dinsdag 08:30 – 14:00 uur
Woensdag 08:30 – 14:00 uur
Donderdag 08:30 – 14:00 uur
Vrijdag 08:30 – 14:00 uur
Pauzes 10:15 – 10:30 uur en 12:00 – 12:30 uur

 

En dan nog dit:

– Vanaf een kwartier voor schooltijd is er toezicht op het schoolplein, evenals in de pauzes.

– Om 8:25 uur moeten alle kinderen naar binnen, zodat we om 8:30 uur kunnen beginnen met de lessen.

– Bij regenachtig weer mogen de kinderen (die van huis komen) iets eerder naar binnen, dit ter beoordeling door de pleinwacht.

– Tijdens de lunchpauze wordt gestart met een gebed/moment van stilte en daarna is er zeker de helft van de eetpauze geen afleiding, alle aandacht gaat naar eten en drinken. Het laatste deel van de eetpauze wordt er muziek gedraaid, wordt er een filmpje getoond of is er ruimte om wat voor jezelf te doen.

– We vragen of u voor de eerste pauze fruit mee wilt geven. Als school stimuleren we dat ook door mee te doen aan de actie Europees Schoolfruit. Tijdens de tweede pauze verwachten we een gezonde lunch aan te treffen in de trommeltjes. Gezond eten en drinken helpt leerlingen om fit de dag door te komen en bevordert een goede concentratie. Snoep en koekjes bevatten veel suiker en passen niet in een gezond eetpatroon. Helpt u uw kind gezond te eten en drinken?

– Wilt u uw kind(eren) a.u.b. niet eerder naar school sturen dan 8.15 uur? Eerder is er geen toezicht.

– Tijdens het halen en brengen is het een drukte van belang. Wil u alstublieft op de goede plekken parkeren en er voor zorgen dat de verkeersveiligheid niet in het gedrang komt?

 

Bewegingsonderwijs

Kleutergymnastiek

We willen graag uw aandacht vragen voor het bewegingsonderwijs in groep 1 en 2. Als het goed weer is, spelen de kinderen buiten. Bij slecht weer krijgen de kinderen bewegingsonderwijs in het speellokaal (’s morgens en ’s middags). Hier kunnen de kinderen het best ballet- of ritmiekschoentjes dragen (graag de naam in beide schoentjes) i.v.m. de hygiëne en de veiligheid. De schoentjes kunnen op school blijven.

 

Gymnastiektijden 2018-2019
Dag tijdstip groep
Maandag 10.30 – 11.15 uur groep 4
  11.15 – 12.00uur groep 6
  12.30 – 13.15 uur groep 3
  13.15 – 14.00 uur groep 5
     
Woensdag 10.30 – 11.15 uur groep 3
  11.15 – 12.00 uur groep 5
  12.30 – 13.15 uur groep 8
  13.15 – 14.00 uur groep 7
   
Vrijdag 10.30 – 11.15 uur groep 7
  11.15 – 12.00 uur groep 8
  12.30 – 13.15 uur groep 6
  13.15 – 14.00 uur groep 4

 

BiebroosterDSC_9567

Op de Reinbôge is een schoolbibliotheek aanwezig. Hier kan door alle leerlingen vrij gebruik van gemaakt worden. Voor lenen uit de bibliotheek is geen pasje nodig en het is gratis. En voor een goede taalontwikkeling is lezen en voorlezen van groot belang, stimuleer uw kind dus om thuis aan de slag te gaan!

Op dinsdag gaan de groepen 5 t/m 8 naar de bibliotheek en de groepen 1 t/m 4 op de donderdag. Een groep ouders werkt vrijwillig mee in de bibliotheek. Zij ondersteunen leerlingen samen met de leerkrachten bij het kiezen van boeken. Tijdens de schoolvakanties is de bibliotheek gesloten.

 

Luizencontrole

Op onze school is een werkgroep hoofdluisbestrijding. Vrijwilligsters controleren alle leerlingen na de vakanties op de aanwezigheid van hoofdluis/-neten. Wordt er bij uw kind luizen en/of neten geconstateerd dan neemt de directie contact met u op zodat u direct met de bestrijding kunt beginnen. Door middel van de nieuwsbrief laten we weten wanneer de controles zullen plaats vinden. In de regel is er een week na iedere vakantie een controle. We willen u vragen zelf ook regelmatig het haar van uw kind(eren) te willen nakijken. Mocht u bij uw kind zelf hoofdluis ontdekken dan ontvangen we graag even een berichtje. Zo hopen we ‘een explosie’ te kunnen voorkomen.

 

Aantal leerlingen per groep

Groep 0/1* 1/2* 3 4 5 6 7 8
Aantal kinderen 17 19 18 29 23 17 25 15

 

* Groep 1 zal in de loop van het schooljaar nog groeien door de instroom van kinderen die 4 jaar worden, er ontstaat dan een groep 0/1.

* Als groep 0/1 te groot wordt dan zal een deel van de leerlingen uit groep 1 aansluiten bij groep 2 zodat er een groep 1 /2 ontstaat.

 

Ziekmelding

Als uw kind ziek is, wilt u dit dan telefonisch vóór schooltijd doorgeven aan de school op nummer 0511-441307? Dan weten wij waar uw kind is. Geen bericht? Dan nemen wij contact met u op.

 

Verlof aanvraag

Verlof moet altijd schriftelijk en zes weken van te voren worden aangevraagd bij de directeur van de school. Wij hebben daar een speciaal formulier voor (ook te downloaden via onze website). De leerplichtwet kent enkele legale verlofredenen. Een weekendje weg of een extra weekje vakantie vallen niet binnen de regeling. Dat valt onder ongeoorloofd verzuim. De leerplichtambtenaar van de gemeente heeft de richtlijnen hierover aangescherpt. Bij ongeoorloofd verzuim  kan er een maatregel volgen!

 

Let op:

  • regelmatig te laat komen valt ook onder ongeoorloofd verzuim

 

Vakantieregeling 2018 – 2019

Herfstvakantie 22 oktober 2018 t/m 26 oktober 2018
Kerstvakantie 24 december 2018 t/m 4 januari 2019
Voorjaarsvakantie 18 februari 2019 t/m 22 februari 2019
Meivakantie  19 april 2019  t/m 3 mei 2019
 (incl. Goede Vrijdag, Pasen en Koningsdag)
Bevrijdingsdag 5 mei 2019
Hemelvaartsdag 30 mei 2019 en 31 mei 2019
Pinksteren 10 juni 2019
Zomervakantie 15 juli 2019 t/m 23 augustus 2019


Extra vrije middagen

In verband met scholing, vergaderingen en andere vormen van overleg hebben de leerlingen op de volgende data uitsluitend de middag vrij, ze komen dan om 12.00 uur uit school. Het gaat om:

maandagmiddag 24 september
dinsdagmiddag 30 oktober
woensdagmiddag 28 november
woensdagmiddag 5 december
vrijdagmiddag 18 januari
donderdagmiddag 14 maart
dinsdagmiddag 2 april
woensdagmiddag 29 mei

.