Medezeggenschapsraad

Wat doet de MR en wie zijn dit?

De medezeggenschapsraad (MR) van onze school bestaat uit 3 ouders en 3 personeelsleden. De MR geeft adviezen en neemt besluiten over onderwerpen die met het beleid van de school of het bestuur van de vereniging te maken hebben.

 

Leden van de MR zijn:

Namens de ouders: Namens het personeel:
Dhr. Jacob Boorsma (voorzitter) Mevr. Matty Haarsma
Dhr. Louw van der West Dhr. Henry Solle
Mevr. Attje Veltman Dhr. Johnny Mollema