De Ouderraad

In onze ouderraad zitten actieve ouders, die meehelpen bij allerlei activiteiten die in een schooljaar de revue passeren. Te denken valt hierbij aan zaken als: Sinterklaasfeest, Kerstfeest, de laatste schooldag etc.

 

Leden van de OR zijn:

Namens de ouders: Namens het personeel:
Dieuwerke Kamstra Neeltje Hiemstra
Annemarie Boorsma Jelmer Brinkman
Janine van Lingen  
Sijtske Hoekstra  
Coby van  Leijen  
Anna Roorda  
Dettine van der West