Verlof aanvraag

Verlof moet altijd schriftelijk en zes weken van te voren worden aangevraagd bij de directeur van de school. Wij hebben daar een speciaal formulier voor die je bij directie kan ophalen of hierover kan downloaden en printen.

De leerplichtwet kent enkele legale verlofredenen. Een weekendje weg of een extra weekje vakantie vallen niet binnen de regeling. Dat valt onder ongeoorloofd verzuim. De leerplichtambtenaar van de gemeente heeft de richtlijnen hierover aangescherpt. Bij ongeoorloofd verzuim kan er een maatregel volgen!

Let op: regelmatig te laat komen valt ook onder ongeoorloofd verzuim