VVE beleid

VVE beleid 2015-2019

De gemeente Achtkarspelen werkt in de periode 2015-2019 aan de hand van de beleidsnota ‘Koersen op Kansen’. Binnen deze beleidsnota heeft de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) een belangrijke plaats. De themagroep VVE van de gemeente Achtkarspelen wil zorgen voor een verbeterde startpositie van het jonge kind, en doelgroep-peuters in het bijzonder, bij aanvang van de onderwijsloopbaan (groep 3).

  • De themagroep houdt zich de komende jaren bezig met de volgende thema’s:
  • Een goede taalvaardigheid van het jonge kind (stimuleren van meertalige scholen en kinderopvang)
  • Het realiseren van doorgaande lijnen in leren en zorg (een vloeiende overgang van PSZ/kinderopvang naar de basisschool)
  • Blijvende aandacht voor educatieve ouderbetrokkenheid
  • Zorgen voor evaluatie van en verbetering van de VVE

De themagroep bestaat uit vertegenwoordigers van alle soorten onderwijs en kinderopvang/peuterspeelzalen in de gemeente.