Vertrouwenspersoon voor kinderen

Bij Noventa zijn op alle scholen vertrouwenspersonen aangesteld. Dit schooljaar hebben ze daarvoor een scholing gevolgd. De vertrouwenspersoon is bedoeld voor leerlingen en ouders. De vertrouwenspersoon voor onze school is Henny de Jong, de intern begeleider. Op dinsdag 30 mei zijn juf Renske en juf Henny samen bij de groepen 3 t/m 8 langsgegaan. In elke groep is een apen- en berenbus geplaatst. In groep 7 is het afgelopen schooljaar uitgeprobeerd of een bus in de klas werkt. Dat was een succes en daarom is er in alle groepen vanaf groep 3 zo’n bus geplaatst. De leerlingen kunnen daar een briefje in stoppen als ze graag ergens over willen praten, waar ze in de klas niet over kunnen of durven praten. In eerste instantie zijn de briefjes bedoeld voor de leerkracht. Als ze liever niet met de eigen leerkracht willen praten om welke reden dan ook, wordt juf Henny ingeschakeld. Leerlingen kunnen dat zelf aangeven.