Veiligheidsplan oktober 2016

Ons veiligheidsplan is een beleidsplan voor de fysieke en sociale veiligheid. Dat wil zeggen dat het beleidsplan zich richt op het creëren van een veilige omgeving voor zowel de leerlingen als de medewerkers van Noventa. Het veiligheidsplan wordt ook wel het plan voor veiligheid, gezondheid en milieu genoemd.

De indeling van de Arbocatalogus PO is leidend voor het gemaakte veiligheidsplan.

De thema’s voor dit veiligheidsplan zijn:

  • Agressie en geweld tegen personeel
  • Interne en externe agressie
  • Maatregelen tegen agressie en geweld
  • Discriminatie
  • Pesten
  • Seksuele intimidatie
  • Sociale veiligheid
  • Rouw en rouwprotocol

Het veiligheidsplan is voor elke school van Noventa aangepast naar de eigen situatie, in samenspraak met de medezeggenschapsraad van de school. Regelmatig zal het veiligheidsplan geactualiseerd moeten worden.

Hieronder is het plan in te zien (klik op de link)

Veiligheidsplan Reinbôge sept 2016