Schoolraad

Wat doet de Schoolraad en wie zijn dit?

De rol van een Schoolraad strekt zich onder andere uit tot het betrokken zijn bij concrete onderwerpen en problemen op school als pedagogische aanpak van leerlingen, lesuitval, invoering onderwijskundige vernieuwing, rooster en communicatie met de ouders.
En tevens zaken waarover ideeën of beelden tussen school en ouders of ouders onderling behoorlijk uiteenlopen, zoals vernieuwing van onderwijs, invulling identiteit, aanpak van pesten.

Ook heeft de Schoolraad 2 afgevaardigden die zitting hebben in de Ledenraad van Noventa, waar ook andere Schoolraden binnen Noventa zitting in hebben. Een aantal keren per jaar komt de ledenraad bijeen en de afgevaardigden doen daarna weer verslag binnen eigen Schoolraad.

Mocht u tegen dingen aanlopen of vragen hebben over specifieke onderwerpen, dan kunt u natuurlijk rechtstreeks naar de directie of de leraren/leraressen gaan. Mocht die stap te groot zijn, dan kunt u iemand van de Ouderraad aanspreken en die zal het meenemen naar de Schoolraad vergadering.

Ook is er twee keer per jaar een inloop voorafgaand aan de Schoolraadvergadering, waar u gerust kunt binnenlopen om dingen met de Schoolraad te bespreken. De data hiervoor staan altijd op de Nieuwsbrief vermeld.

 

Leden van de Schoolraad zijn:
Elfriede Tienstra

Arend Galema

vacature (afgevaardigde school)