Schoolmaatschappelijk werk

Even voorstellen. Ik ben Marian Schutte. Vanuit het Jeugdteam Achtkarspelen (Centrum Jeugd en Gezin)ben ik werkzaam als schoolmaatschappelijk werker op verschillende basisscholen, waaronder op De Reinbôge.

 

Wat kan ik betekenen als schoolmaatschappelijk werker?

Ik geef o.a. ondersteuning bij:

  • Opvoedingsvragen of ondersteuning
  • Vragen over de ontwikkeling van het kind
  • Echtscheidingsproblematiek
  • Verwerkingsproblemen bij bijv. ziekte of overlijden
  • Gedragsproblemen
  • Problemen in de omgang met andere kinderen, bijv. pesten, contact maken/houden
  • Vragen/problemen rondom weerbaarheid, faalangst, sociale vaardigheden, overgevoeligheid,…..
  • Ik denk met ouders, leerlingen en leerkrachten mee in oplossingen.

 

Werkwijze

De aanmelding kan op verschillende manieren. Dit kan door de leerkracht, door ouders maar een kind kan ook zelf contact opnemen of aangeven een gesprek met mij te willen hebben.

De hulp is maatwerk. De gesprekken kunnen individueel met het kind, met ouders, met leerkracht en maar ook samen.

Een gesprek met een kind is in de regel op school onder schooltijd. Ik praat met kinderen, vaak met behulp van spel en tekenen.

Gesprekken met ouders zijn in de regel thuis.

Samenwerken is in mijn werkwijze een voorwaarde. Zowel met ouders maar desgewenst in overleg ook met school. Onderlinge afstemming hoort hierbij.

Vanuit het Jeugdteam werken wij ook nauw samen met de schoolarts en schoolverpleegkundige.

 

De hulp is zo lang als nodig en zo kort als mogelijk. Uiteraard alles in afstemming en overleg.

 

Bereikbaarheid

Mijn werkdagen zijn maandag, dinsdag en donderdag.

Telefoonnummer : 06-46072173

Emailadres : mschutte@smwf.nl