School

DSC_9520

Naam CBS de Reinbôge
Richting Protestants Christelijk
Schoolvereniging NOVENTA Christelijk Primair Onderwijs
Adres Schoolstraat 1
Postcode + plaats 9287 LV Twijzelerheide
Telefoonnummer 0511 – 441307
Email reinboge@noventa.nl
Website https://reinboge.noventa.nl
Nieuwsbrief verschijnt maandelijks via de mail
IBAN rekeningnummer NL38 RABO 0363 0060 60 Noventa inzake Reinboge te Twijzelerheide
Directie Mevr. Nynke de Vries
Schoolgrootte het gemiddelde aantal leerlingen is 165