Paasviering 2018

P a a s v i e r i n g

Pasen: tijd van bezinning en overdenking, Jezus wordt gekruisigd en staat uiteindelijk weer op. Het gaat om ontrouw en trouw. Over verraad en vertrouwen. Van een einde en een nieuw begin. Van donkere dagen naar het licht. Een feest om samen te vieren.

Daarom is er dit jaar, onder leiding van meester Jilke (gr. 5), juf Griet (gr. 1-2) en juf Renske (gr. 7), gekozen voor een schoolbrede paasviering. Alle leerlingen en teamleden deden mee en droegen bij aan de viering. Van het donker naar het licht, deze tegenstelling werd gebruikt om de symboliek achter het paasverhaal te verduidelijken.

In de gang bij de lokalen van gr. 3, 4 en 6 werd het verloop van Pasen uitgebeeld. Aan het begin van de gang, bij het lokaal van groep 6, begint het ‘donker’. Er hangen donkere wolken op de muur, bloemetjes die niet willen groeien, stenen op de grond die donker zijn geverfd en waar woorden op staan die de kinderen hebben bedacht bij de periode voor Pasen. Verderop in de gang vindt er een verandering plaats. De wolken worden minder donker, er komt een flauw zonnetje en de bloemetjes groeien langzaam. Dan is er een scheiding. Het kruis staat, de kruisiging staat centraal en daarna wordt alles anders. Na de kruisiging staat Jezus op, blijkt zijn Woord waar en is bewezen: God bestaat! Het nieuwe begin begint. De wolken zijn lichtblauw of soms zelfs helemaal verdwenen. De zon schijnt volop, de stenen op de grond zijn voorzien van termen die passen bij een nieuw begin en het rotsvaste vertrouwen in God en Jezus, de bloemen staan in bloei en alles groeit. Jezus is opgestaan, God bestaat, een nieuw begint wacht op ons.

Over de hele kruisweg en de kruisiging zijn verschillende kunstwerken gemaakt. Men noemt deze de Kruiswegstaties. In een 15-tal schilderijen worden als scenes verwerkt hoe Jezus niet wordt geloofd, wordt verraden, het kruis moet dragen en daarop wordt vastgespijkerd. Deze staties hebben de kinderen ook verwerkt en daaraan een eigen invulling gegeven. Over de hele gang is het werk van de leerlingen in chronologische volgorde tentoongesteld.

Zoals gezegd is Pasen een viering die wij het liefst samen beleven. Op donderdag sluiten we af en zal er in alle lokalen een viering worden gehouden. Allen nuttigen we ‘het laatste avondmaal’: een hapje van een matze (het laatste brood) en een slok uit één beker met druivensap (de beker met wijn)

Wij kijken terug op een project dat door ons allen gedragen is, net als het gehele paasfeest. Wij hopen op deze manier een bijdrage te hebben geleverd aan de beleving van Pasen. Op de site vindt u fotomateriaal van het Paasproject. Klik hier.

Wij wensen U hele fijne paasdagen en een prachtig nieuw begin.