Oudergesprekken

Planning oudergesprekken

De gesprekkencyclus met ouders ziet er als volgt uit:

Medio september – oktober  : omgekeerd oudergesprek (alle groepen)

Medio februari : 10-min. gesprek en rapport (gr 3 t/m 7)

Medio juni-juli  : Facultatief 10-min. gesprek en rapport  (groep 3 t/m 7)

 

Mocht er tussendoor vragen en/of opmerkingen zijn richting school neem dan contact op met de desbetreffende leerkracht. Die neemt dan rustig de tijd om met u te praten.