Onze School

DSC_9614De Reinbôge wordt bestuurd door Noventa; de vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs in de gemeente Achtkarspelen. Dit bestuur heeft elf p.c. basisscholen onder haar beheer.

Basisschool de Reinbôge is een middelgrote school. Er zijn ongeveer 180 leerlingen die verdeeld zijn over acht groepen. Aan onze school werken 10 leerkrachten, een IB-er en één fulltime conciërge.

 

Basisschool de Reinbôge… voor kinderen én hun ouders!

 

Een goed contact tussen school en thuis is heel belangrijk.
Wij informeren u over alle belangrijke gebeurtenissen op school, over algemene schoolzaken maar ook over het wel en wee van uw kind.

Van onze kant stellen wij het op prijs als u ons op de hoogte houdt van belangrijke gebeurtenissen thuis. Een goede samenwerking tussen school en thuis bevordert het welbevinden van uw kind.

 

Waar staan we als school voor?

De Reinbôge is een christelijke basisschool. We leven en werken vanuit ons geloof in God en de Bijbel. Jezus is onze inspiratiebron. Het christelijke karakter komt op onze school dagelijks tot uiting in o.a. bidden, danken, Bijbelverhalen, zingen, vieringen enz. Iedereen die zich thuis voelt bij onze manier van leven en werken is welkom op onze school.

We willen dat uw kind veel leert en elke dag met plezier naar school gaat. We proberen een fijne sfeer in de groepen te creëren en doen ons best alles uit uw kind te halen wat erin zit. Bij dit alles speelt u als ouders een belangrijke, stimulerende rol.

 

Daar werken we voor!

Kort gezegd streven we op onze school naar hoge resultaten in een kindvriendelijke en veilige omgeving. Ouders vervullen hierin een stimulerende functie.

Kinderen komen naar de Reinbôge om te leren. Dat moet zo goed mogelijk gaan. Elke dag worden ze opnieuw gestimuleerd om iets nieuws te ontdekken.
Als de ontwikkeling van een kind wat minder vanzelfsprekend verloopt, bieden we extra hulp.

DSC_9621

Onze school is voornamelijk groepsgericht georganiseerd. We houden rekening met goede en zwakkere leerlingen: wie moeite heeft met een bepaald onderdeel krijgt extra hulp en oefenstof, wie extra goed kan meekomen krijgt meer- en zwaardere opdrachten. Naast het leren wordt op onze school ook de nodige aandacht geschonken aan ontspanning, creativiteit en bewegingsonderwijs.

Ouders zijn altijd welkom op school. Het gaat immers om uw kind! Ouders kunnen altijd een afspraak maken met de groepsleerkracht of/en met de directeur, maar ouders kunnen ook meehelpen op school. Wij vinden het waardevol om een goed contact te hebben met de ouders. Een goed contact komt van twee kanten. Ouders moeten dus contact opnemen met school als er iets is en u kunt erop rekenen dat wij dat ook zullen doen.

Om u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van datgene wat zich op school afspeelt, verschijnt digitaal de maandelijkse Nieuwsbrief.

 

De kwaliteit van de Reinbôge

We streven op onze school naar goede resultaten. Goede resultaten bereikt een school alleen wanneer ze constant bezig is te werken aan bevordering van de onderwijskwaliteit. Op onze school werken we op drie manieren aan kwaliteits-verbetering:

Werken met goede methoden

Op de Reinbôge wordt lesgegeven met behulp van moderne lesmethoden. Bij het kiezen van nieuwe lesboeken/materialen letten we o.a. op de kwaliteit en het uiterlijk. Ook letten we er bij aanschaf van methoden op of er voldoende leerstof aanwezig is voor kinderen die extra moeilijk werk aankunnen. Daarnaast moet iedere goede methode ook extra stof bieden voor die leerling die er wat meer moeite mee heeft. Onze methoden voldoen aan de kerndoelen die door onze overheid zijn vastgesteld.

Werken met goed personeel

Belangrijker nog dan de methoden zijn de mensen die ermee werken. Zij moeten ervoor zorgen dat de materialen en de lesboeken zinvol worden gebruikt. De teamleden werken niet op eigen houtje, maar besteden veel tijd aan samenwerking en overleg. Jaarlijks wordt aan nascholing gedaan. De maatschappij verandert en dus ook het onderwijs. Daarom zijn er veel vergaderingen en volgen de leerkrachten bijscholingscursussen.

Het goed volgen van de resultaten van de leerlingen

Een derde manier om de kwaliteit van het onderwijs te bewaken en te verhogen is het werken met toetsen. Toetsen geven ons inzicht in de prestaties van kinderen. Vallen de prestaties van (sommige) leerlingen tegen, dan kunnen we tijdig maatregelen treffen. Bovendien geven toetsen ons een totaalbeeld van de school.

DSC_9608

 

Niet bij kennis alleen

De meeste tijd op de Reinbôge gaat op aan onderwijs, maar er is ook tijd voor vieringen of andere activiteiten. Omdat we een christelijke school zijn, besteden we uiteraard veel aandacht aan Kerst, Pasen en de andere christelijke feestdagen. Het kerstfeest vierden we tot nu toe met alle leerlingen in ons speellokaal in het eigen groepslokaal of in de kerk. Het paasfeest vieren we in de eigen groep.

De verjaardagen van de leerkrachten wordt op één dag als de “juffen- en meester dag” gevierd.

Jaarlijks doen de leerlingen in groep 7 en 8 mee aan de sportdag te Harkema.

Een (jongens)schoolelftal en een (meisjes)zevental uit de bovenbouw doen mee aan het jaarlijks kampioenschap voetbal voor basisscholen in de gemeente Achtkarspelen. Dit wordt ook in Harkema gehouden.

Groep 5, 6 en 7 (en soms ook leerlingen uit andere groepen) doen ieder jaar mee aan een korfbaltoernooi in Twijzel.

Alle leerlingen gaan één keer per jaar één dag op schoolreisje.

De leerlingen van groep 8 gaan drie dagen op kamp.

Op school trachten we ook het een en ander aan culturele vorming te doen. Zo nu en dan proberen we een voorstelling aan de leerlingen aan te bieden. Soms kan dat in ons eigen schoolgebouw, soms moeten we uitwijken naar bijv. de Jister, De Lawei in Drachten, De Harmonie in Leeuwarden of in de Colle in Kollum.
Ook doen we mee met het aanbod van Keunstwurk, Uurcultuur plus genaamd. Zo hebben wij ons verzekerd van een jaarlijks aanbod van kunsteducatie bij ons op school: dans, theater, kunst, literatuur, muziek en beeldende kunst. Op onze school is een collega die hiertoe als coördinator optreedt.

In verschillende groepen worden zo nu en dan ook excursies georganiseerd.

 

We streven naar kwalitatief goed onderwijs:
Maar goed onderwijs maken we met elkaar!
Wij als team van de Reinbôge kunnen niet zonder u!
Samen met u kunnen en willen we ervoor zorgen dat de kinderen die u ons toevertrouwt een leerzame maar ook een fijne schooltijd zullen hebben.
Wij willen ons inzetten om te komen tot optimaal onderwijs voor al onze leerlingen.