Actie “Kinderen meer bewegen in de pauze!”

 527086631
De jeugd-sportcommissie van basisschool CBS Reinbôge is in het voorjaar van 2016 erg actief geweest om geld te verdienen. Ze hebben dit gedaan, om sport- en speelmateriaal voor in de pauzes te kunnen aanschaffen. De kinderen vinden namelijk zelf, dat er nog meer gesport en bewogen moet worden in hun vrije tijd.
Het team van de Reinbôge is trots op hun kinderen en steunt deze actie voltallig.

Na verscheidene vergaderingen tussen leerlingen, leerkrachten en directie zijn er o.a. een lege flesseninzamelactie en een sponsorloop gehouden. Deze loop vond voor een deel plaats op het veld tegenover de school, maar moest door het noodweer later verplaatst worden naar de sporthal, vlak bij school. Daar werd de loop succesvol afgerond door alle kinderen die zich opgegeven hadden.

De acties hebben in totaal € 662,60 opgebracht, dat door de directie van school is aangevuld tot een mooi rond bedrag van € 1000,-

De kinderen van de sportcommissie hebben intussen al 2 mobiele voetbaldoeltjes besteld. De commissie gaat bedenken hoe de ideeën van alle kinderen op de Reinbôge verwerkt kunnen worden in een “beweegplan”. Zo zal er binnenkort veel sport- en beweeg materiaal in de pauzes gebruikt worden door alle kinderen op school.

 

op foto: Jan-Willem, Annelien, Geale, Hendrik-Jan en Naomi

IMG-20160913-00206