MR

Wat doet de MR en wie zijn dit?

De medezeggenschapsraad (MR) van onze school bestaat uit 3 ouders en 3 personeelsleden. De MR geeft adviezen en neemt besluiten over onderwerpen die met het beleid van de school of het bestuur van de vereniging te maken hebben.

Noventa heeft in onderstaand formulier beschreven, over welke zaken de MR kan meebeslissen, dan wel adviseren:

Wat te bespreken en met welke rechten in de medezeggenschapsraad

 

Leden van de MR zijn:

Namens de ouders: Namens het personeel:
Dhr. Jacob Boorsma

Mevr. Sjoukje Douma

Mevr. Saskia de Bruin

Mevr. Griet Sangers

Dhr. Wilco Scholtens

Dhr. Johnny Mollema