Missie en Visie

DSC_9500

Onze visie:

De Reinbôge is een christelijke basisschool. We leven en werken vanuit ons geloof in God en de Bijbel. Jezus is onze inspiratiebron.

Het christelijke karakter komt op onze school dagelijks tot uiting in o.a. bidden, danken, Bijbelverhalen, zingen, vieringen enz.

Iedereen die zich thuis voelt bij onze manier van leven en werken is welkom op onze school.

We willen dat uw kind veel leert en elke dag met plezier naar school gaat. We proberen een fijne sfeer in de groepen te creëren en doen ons best alles uit uw kind te halen wat erin zit. Bij dit alles speelt u als ouders een belangrijke, stimulerende rol.

 

Onze Missie:

We streven op onze school naar hoge resultaten in een kindvriendelijke en veilige omgeving.

Ouders zijn partners en vervullen hierin een stimulerende functie.