Let op wijziging bibliotheekdagen!

Met ingang van de maand november zijn de openingstijden van de schoolbibliotheek veranderd. Vanaf 31 oktober gaan de groepen 5 t/m 8 voortaan op dinsdag naar de bibliotheek en de groepen 1 t/m 4 op de donderdag. Dit is andersom dan voorheen, omdat dit beter in het lesschema past.