Klacht? Wat kunt u doen

We doen op school ons best om op een goede manier om te gaan te gaan met kinderen, ouders en als leerkrachten onder elkaar. Desondanks kan er iets mis gaan. Op dat moment kan er sprake zijn van een klacht. Het kan bijvoorbeeld gaan om de inrichting van het onderwijs, geweld, discriminerend gedrag of seksuele intimidatie. Veel klachten zijn het gevolg van een onduidelijke of onzorgvuldige communicatie. Om een klacht op te lossen hebben we een klachtenregeling opgesteld.

De regeling in het kort:

  • Probeer er eerst samen uit te komen. Voor ouders houdt dit vaak in: bespreek de klacht met de leerkracht van uw kind(eren).
  • Als dit niet leidt tot een bevredigend resultaat, neem dan contact op met de vertrouwenspersoon van de school (onze IB-er Henny de Jong). Samen met de betrokkenen proberen we een oplossing te vinden.
  • Is er geen oplossing te vinden dan verwijst de contactpersoon u door naar de vertrouwenspersoon van Noventa, dhr. Jan Kuipers.
  • Als ook diens bemiddeling niet leidt tot een oplossing, dan kan als laatste stap de klacht worden gedeponeerd bij de landelijke klachtencommissie.

 

Vertrouwenscontactpersoon school:

Henny de Jong

IB-er op onze school

henny.dejong@noventa.nl

0511-441307

 

Vertrouwenspersoon Noventa:

De heer Jan Kuipers

Tel. 0511-543060.

kuipers-pasma@kpnmail.nl

 

Landelijke klachtencommissie:

Landelijke klachtencommissie primair onderwijs.

Postbus 907

2270 AX Voorburg

Tel: 070 – 34 81 180