Kind op Maandag

 

Oktober/November 2018

Week 44: 29 oktober t/m 2 november 2018
Het volk trekt verder, Numeri 10:11-36
Twaalf verkenners, Numeri 13:1-33
Mirjam en Aäron sterven, Numeri 20:1-13 + 22-29

Week 45: 5 t/m 9 november 2018
Jozua, de opvolger van Mozes, Deuteronomium 31:1-8
Mozes sterft, Deuteronomium 34:1-12
De doortocht door de Jordaan, Jozua 4:4-9

Week 46-48: verhalen over Simson

Week 46: 12 t/m 16 november 2018
Een engel met een boodschap, Rechters 13:1-8
De engel komt terug, Rechters 13:9-23
Simson wordt geboren, Rechters 13:24-14:4

Week 47: 19 t/m 23 november 2018
Simson doodt een leeuw, Rechters 14:5-9
Het raadsel van Simson, Rechters 14:10-20
Simson steekt het veld in brand, Rechters 15:1-5

Week 48: 26 t/m 30 november 2018
Simson neemt de stadspoort mee, Rechters 16:1-3
Simson en Delila, Rechters 16:4-14
Het geheim van Simson, Rechters 16:5-15

 

September/Oktober 2018

Week 36: 3 t/m 7 september 2018
Slaven in Egypte, Exodus 1
Het biezen mandje, Exodus 2:1-10
Mozes gaat weg, Exodus 2:11-15

Week 37: 10 t/m 14 september 2018
Mozes wordt geroepen, Exodus 3:1-14
Mozes wil niet, Exodus 3:15 – 4:17
Mozes gaat terug naar Egypte, Exodus 4:18-31

Week 38: 17 t/m 21 september 2018
Naar de farao, Exodus 5:1-11
De plagen, Exodus 7-10
De uittocht, Exodus 12:29-42

Week 39: 24 t/m 28 september 2018
De doortocht door de zee, Exodus 14:9-31
Het lied van Mozes, Exodus 15:1-18
Het bittere water, Exodus 15:22-26

Week 40: 1 t/m 5 oktober 2018
Brood uit de hemel, Exodus 16:11-24
Water uit de rots, Exodus 17:1-7
Het bezoek van Jetro, Exodus 18

Week 41: 8 t/m 12 oktober 2018
De Heer verschijnt op de Sinai, Exodus 19
De tien geboden, Exodus 20:1-17
Twee stenen tafelen, Exodus 20:18-21 + Ex 21-31 + Ex 31:18

Week 42/43: 15 t/m 26 oktober 2018
Het gouden kalf, Exodus 32:1-6
Mozes komt terug, Exodus 32:7-20
Nieuwe stenen tafelen, Exodus

Week 44: 29 oktober t/m 2 november 2018
Het volk trekt verder, Numeri 10:11-36
Twaalf verkenners, Numeri 13:1-33
Mirjam en Aäron sterven, Numeri 20:1-13 + 22-29

 

Juni/Juli 2018

Week 22: 28 mei t/m 1 juni 2018
David wordt uitgekozen, 1 Samuël 16:1-13
David maakt muziek voor Saul, 1 Samuël 16:14-23

Week 23: 4 t/m 8 juni 2018
De reus in het dal, 1 Samuël 17:1-11
Het voorstel van David, 1 Samuël 17:12-37
David verslaat Goliat, 1 Samuël 17:38-58

Week 24: 11 t/m 15 juni 2018
David moet vluchten, 1 Samuël 19:1-24
David spaart Sauls leven, 1 Samuël 24
David wordt koning, 2 Samuël 1:1-4 + 5:1-5

Week 25: 18 t/m 22 juni 2018
De dansende koning, 2 Samuël 6:1-23
David en Batseba, 2 Samuël 11:1-27
Het verhaal van Natan, 2 Samuël 12:1-9

Week 26: 25 t/m 29 juni 2018 
De barmhartige Samaritaan, Lucas 10:25-37

Week 27: 2 t/m 6 juli 2018 
De verloren zoon, Lucas 15:11-32

Zomerweek 1 Week 28: 9 t/m 13 juli 2018 / week 34: 20 t/m 24 augustus 2018
Het feest van de koning, Matteüs 22:1-14

Zomerweek 2 Week 29: 16 t/m 20 juli 2018 / week 35: 27 t/m 31 augustus 2018 
De werkers in de wijngaard, Matteüs 20:1-16

 

Mei 2018

Week 19: 7 t/m 9 mei 2018
(10 mei is Hemelvaart) Hemelvaart, Handelingen 1:1-14

Week 20: 14 t/m 18 mei 2018
Een nieuwe discipel, Handelingen 1:15-26
Pinksteren, Handelingen 2:1-13

Week 21: 22 t/m 25 mei 2018 (20 en 21 mei Pinksteren) 
Aanstekelijke muziek, 1 Samuël 10:5-12
Saul wordt koning, 1 Samuël 10:17-24

 

April 2018

Week 14: 3 t/m 6 april 2018
De geboorte van Samuël, 1 Samuël 1
Het lied van Hanna, 1 Samuël 2:1-10
De zoons van Eli, 1 Samuël 2:11-26

Week 15: 9 t/m 13 april 2018
Samuël hoort een stem, 1 Samuël 3:1-18
De ark van God, 1 Samuël 4:1-11
Eli sterft, 1 Samuël 4:12-22

Week 16: 16 t/m 20 april 2018
De ark bij de Filistijnen, 1 Samuël 5
De ark gaat terug, 1 Samuël 6:1-7:1
Israël wil een koning, 1 Samuël 8:1-22

Week 17: 23 t/m 27 april 2018 (27 april is Koningsdag)
Saul zoekt de ezelinnen, 1 Samuël 9:1-10
De ontmoeting met Samuël, 1 Samuël 9:11-25
Saul wordt gezalfd, 1 Samuël 9:26-10:4

 

Maart 2018

Week 10: 5 t/m 9 maart 2018
De buitenlandse vrouw, Marcus 7:24-30
De genezing van een doofstomme, Marcus 7:31-37
Jezus vertelt over zijn lijden, Marcus 8:27-9:

Week 11: 12 t/m 16 maart 2018
De verheerlijking op de berg, Marcus 9:2-13
De jongen die in de war was, Marcus 9:14-29
Jezus zegent de kinderen, Marcus 10:13-16

Week 12: 19 t/m 23 maart 2018
De rijke man, Marcus 10:17-27
Bartimeüs, Marcus 10:46-52
De intocht in Jeruzalem, Marcus 11:1-10

Week 13: 26 t/m 30 maart 2018
Jezus wordt gevangen genomen, Marcus 14:32-52
Jezus wordt verhoord, Marcus 14:53-15:15
Het Paasverhaal, Marcus 15:22 – 16:8

 

Februari 2018

Week 5: 29 januari t/m 2 februari 2018
Jezus zoekt buitenstaanders op, Marcus 2:13-17
Aren plukken op sabbat, Marcus 2:23-28
Een genezing op sabbat, Marcus 3:1-6

Week 6: 5 t/m 9 februari 2018
Twaalf apostelen, Marcus 3:13-19
De zaaier, Marcus 4:1-20
Het koninkrijk van God, Marcus 4:26-34

Week 7: 12 t/m 16 februari 2018
De storm op het meer, Marcus 4:35-41
De man die niet fris was, Marcus 5:1-20
Het dochtertje van Jaïrus, Marcus 5:21-43

Week 8/9: 19 februari t/m 2 maart 2018
De dochter van Jaïrus, Marcus 5:21-43
Jezus stuurt zijn discipelen erop uit, Marcus 6:6b-13
Vijf broden en twee vissen, Marcus 6:30-44
Jezus loopt over het water, Marcus 6:45-52

 

Januari 2018

Week 2: 8 t/m 12 januari 2018
De wijzen uit het Oosten, Matteüs 2:1-12
Jozef droomt, Matteüs 2:13-23
Johannes de Doper, Matteüs 3:1-12

Week 3: 15 t/m 19 januari 2018
Johannes de Doper, Marcus 1:1-8
Jezus neemt mensen mee, Marcus 1:14-20
In de synagoge, Marcus 1:21-28

Week 4: 22 t/m 26 januari 2018
De schoonmoeder van Petrus wordt beter, Marcus 1:29-39
De melaatse man, Marcus 1:40-45
De verlamde, Marcus 2:1-12

Week 5: 29 januari t/m 2 februari 2018
Jezus zoekt buitenstaanders op, Marcus 2:13-17
Aren plukken op sabbat, Marcus 2:23-28
Een genezing op sabbat, Marcus 3:1-6

 

December 2017

Week 49: 4 t/m 8 december 2017 
Een engel bij Zacharias, Lucas 1:5-25
Een engel bij Maria, Lucas 1:26-38
Het lied van Maria, Lucas 1:39-56

Week 50: 11 t/m 15 december 2017 
De geboorte van Johannes, Lucas 1:57-66
Het lied van Zacharias, Lucas 1:67-80
De droom van Jozef, Matteüs 1:18-25

Week 51: 18 t/m 22 december 2017
Jezus wordt geboren, Lucas 2:1-7
De herders in het veld, Lucas 2:8-20
In het begin, Johannes 1:1-18

Week 2: 8 t/m 12 januari 2018 
De wijzen uit het Oosten, Matteüs 2:1-12
Jozef droomt, Matteüs 2:13-23
Johannes de Doper, Matteüs 3:1-12

 

November 2017

Week 44: 30 oktober t/m 3 november 2017
De dromen van Jozef, Genesis 37:1-11
Jozef in de put en als slaaf verkocht, Genesis 37:12-36
Jozef komt bij Potifar, Genesis 39:1-6

Week 45: 6 t/m 10 november 2017 
De vrouw van Potifar, Genesis 39:6-20
De schenker en de bakker, Genesis 39:20-40:23
De dromen van de farao, Genesis 41:1-8

Week 46: 13 t/m 17 november 2017 
Jozef legt de dromen uit, Genesis 41:9-36
Jozef wordt onderkoning, Genesis 41:37-57
De broers gaan naar Egypte, Genesis 42

Week 47: 20 t/m 24 november 2017 
Benjamin wordt opgehaald, Genesis 43:15-34
De zilveren beker, Genesis 44:1-13
Jozef vertelt wie hij is, Genesis 45

Week 48: 27 november t/m 1 december 2017 
De vrede komt, Jesaja 2:1-5
Het kind dat vrede brengt, Jesaja 7:1-17
Een weg voor God, Jesaja 40:1-11

 

Oktober 2017

Week 40: 2 t/m 6 oktober 2017 
Jakob wil weg, Genesis 30:25-36
Takken in het water, Genesis 30:37-43
Jakob gaat weg, Genesis 31:17-24

Week 41: 9 t/m 13 oktober 2017 
Waar zijn de godenbeeldjes?, Genesis 31:25-35
Verbond met Laban, Genesis 31:43-54
Jakob komt bij Esau in de buurt, Genesis 32:1-22

Week 42/43: 16 t/m 27 oktober 2017 
Bij de Jabbok, Genesis 32:23-33
Verzoening met Esau, Genesis 33:1-11
Rachel sterft en Benjamin wordt geboren, Genesis 35:16-29

Week 44: 30 oktober t/m 3 november 2017
De dromen van Jozef, Genesis 37:1-11
Jozef in de put en als slaaf verkocht, Genesis 37:12-36
Jozef komt bij Potifar, Genesis 39:1-6

 

September 2017

Week 36: 4 t/m 8 september 2017
De geboorte van Jakob en Esau, Genesis 25:19-26
Het eerstgeboorterecht, Genesis 25:27-34
Esau trouwt met Jehudit, Genesis 26:34-35

Week 37: 11 t/m 15 september 2017
Isaäk roept zijn zoon bij zich, Genesis 27:1-17
Jakob krijgt de zegen, Genesis 27:18-29
Esau komt terug, Genesis 27:30-46

Week 38: 18 t/m 28 september 2017
Jakob in Betel, Genesis 28:10-22
Bij de bron, Genesis 29:1-14
Zeven jaar werken voor Rachel, Genesis 29:15-20

Week 39: 25 t/m 29 september 2017
Jakob trouwt met Lea, Genesis 29:21-30
De zonen van Lea, Genesis 29:31-35
Rachel wordt moeder, Genesis 30:1-24

 

Juli 2017

Week 27: 3 t/m 7 juli 2017 
Paulus en Silas worden gevangen genomen, Handelingen 16:19-24
Liederen in de nacht, Handelingen 16:25-40
De zonen van Skevas, Handelingen 19:13-20

Zomerweek 1: 10 t/m 14 juli / 21 t/m 25 augustus 2017 
Demetrius de zilversmid, Handelingen 19:21-40
De schipbreuk, Handelingen 27:14-44
Paulus in Rome, Handelingen 28:11-31

Zomerweek 2: 17 t/m 21 juli / 28 aug t/m 3 september 2017 
De wet van koning Darius, Daniël 6:1-10
Daniël in de leeuwenkuil, Daniël 6:11-29

 

Juni 2017

Week 23: 5 t/m 9 juni 2017
Petrus en Johannes worden gearresteerd, Handelingen 4:1-22
Het leven van de gemeente, Handelingen 4:32-37
De gevangenis is leeg, Handelingen 5:17-26

Week 24: 12 t/m 16 juni 2017
De apostelen gaan door, Handelingen 5:27-42
Filippus en de Ethiopiër, Handelingen 8:26-40
Saulus wordt geroepen, Handelingen 9:1-9

Week 25: 19 t/m 23 juni 2017
Eneas wordt beter, Handelingen 9:32-35
Tabita wordt beter, Handelingen 9:36-43
Petrus wordt bevrijd door een engel, Handelingen 12:1-19

Week 26: 26 t/m 30 juni 2017 
Barnabas en Saulus gaan op reis, Handelingen 13:1-12
Paulus vertelt over God, Handelingen 13:13-49
Paulus en de waarzegster, Handelingen 16:11-18

 

Mei 2017

Week 18: 1 t/m 5 mei 2017
God maakt de hemel en de aarde, Genesis 1:1-25
God maakt de mensen, Genesis 1:26-2:3
Het paradijs, Genesis 2:8-25

Week 19: 8 t/m 12 mei 2017
Adam en Eva doen wat niet mag, Genesis 3
Noach moet een ark maken, Genesis 6:9-22
In de ark, Genesis 7:1-24

Week 20: 15 t/m 19 mei 2017 
Een duif met een takje, Genesis 8:1-14
Uit de ark, Genesis 8:15-9:7
God sluit een verbond met Noach, Genesis 9:8-17

Week 21: 22 t/m 26 mei 2017 
De toren van Babel, Genesis 11:1-9
Jezus gaat naar de hemel, Handelingen 1:1-11

Week 22: 29 mei t/m 2 juni 2017 
De heilige Geest komt, Handelingen 2:1-13
De eerste gemeente, Handelingen 2:41-47
De genezing van een verlamde, Handelingen 3:1-10

 

April 2017

Week 14: 3 t/m 7 april 2017 
De Farizeeër en de tollenaar, Lucas 18:9-14
Intocht in Jeruzalem, Lucas 19:28-44
Tempelreiniging, Lucas 19:45-48

Week 15: 10 t/m 14 april 2017 
Judas verraadt Jezus, Lucas 22:1-23
Petrus zegt dat hij Jezus niet kent, Lucas 22:47-62
Jezus wordt gekruisigd, Lucas 23

Week 16: 17 t/m 21 april 2017 
De Emmaüsgangers, Lucas 24:13-35
Jezus verschijnt aan de leerlingen, Lucas 24:36-49

Week 17: 24 t/m 28 april 2017
VAKANTIE

 

Maart 2017

Week 10: 6 t/m 10 maart 2017
Het dochtertje van Jaïrus, Lucas 8: 40-56
Vijf broden en twee vissen, Lucas 9: 10-17
Petrus weet wie Jezus is, Lucas 9: 18-27

Week 11: 13 t/m 17 maart 2017
De verheerlijking op de berg, Lucas 9: 28-36
De barmhartige Samaritaan, Lucas 10: 25-37
Maria en Marta, Lucas 10: 38-42

Week 12: 20 t/m 24 maart 2017
Bidden, Lucas 11: 1-13
De vogels in de hemel, Lucas 12: 22-34
De gelijkenis van de verontschuldigingen, Lucas 14: 15-24

Week 13: 27 t/m 31 maart 2017
Het verloren schaap, Lucas 15: 1-10
De verloren zoon, Lucas 15: 11-32
De rijke man en de arme Lazarus, Lucas 16: 19-31

 

Februari 2017

Week 5: 30 januari t/m 3 februari 2017
Thema: Ongelooflijk waar

Petrus, Jacobus en Johannes volgen, Lucas 5:1-11
De melaatse man, Lucas 5:12-16
De verlamde man, Lucas 5:17-26

Week 6: 6 t/m 10 februari 2017
Thema: Mag dat wel?
Aren plukken op de sabbat, Lucas 6:1-5
Genezing op de sabbat, Lucas 6:6-11
De twaalf apostelen, Lucas 6:12-19

Week 7: 13 t/m 17 februari 2017
Thema: Vriend en vijand
Wees barmhartig, Lucas 6:26-38
Boom en vrucht, Lucas 6:43-45
Genezing van de knecht van de centurio, Lucas 7:1-10

Week 8/9: 20 februari t/m 3 maart 2017
Thena: Doe maar mee!
De jongen uit Naïn, Lucas 7:11-17
De vrouw die Jezus zalfde, Lucas 7:36-50
De zaaier, Lucas 8:4-15

 

Januari 2017

Week 2: 9 t/m 13 januari 2017 
Jezus is zijn naam, Lucas 2:21
Simeon en Hanna, Lucas 2:22-40
Twaalfjarige Jezus, Lucas 2:41-52

Week 3: 16 t/m 20 januari 2017 
Johannes de Doper, Lucas 3:1-18
Doop van Jezus, Lucas 3:21-22
De synagoge van Nazareth, Lucas 4:14-21

Week 4: 23 t/m 27 januari 2017 
De boze man, Lucas 4:31-37
De schoonmoeder van Simon, Lucas 4:38-39
Zieke mensen, Lucas 4:40-44

Week 5: 30 januari t/m 3 februari 2017 
Petrus, Jacobus en Johannes volgen, Lucas 5:1-11
De melaatse man, Lucas 5:12-16
De verlamde man, Lucas 5:17-26

 

December 2016

Week 48: 28 november t/m 2 december 2016
Profeet van de vrede, Jesaja 1:1-1:5
Het teken van Immanuël, Jesaja 7:1-17
Het vrederijk, Jesaja 11:1-10

Week 49: 5 t/m 9 december 2016
Gabriël bij Zacharias, Lucas 1:5-25
Gabriël bij Maria, Lucas 1:26-38

Week 50: 12 t/m 16 december 2016
Maria en Elisabet, Lofzang van Maria, Lucas 1:39-56
Geboorte van Johannes, Lucas 1:57-66
Lofzang van Zacharias, Lucas 1:67-80

Week 51: 19 t/m 23 december 2016
Geboorte van Jezus, Engelenzang, Lucas 2:1-14
Herders als getuigen, Lucas 2:15-20

 

November 2016

Week 44: 31 oktober t/m 4 november 2016
De reus in het dal, 1 Samuël 17:1-19
David durft, 1 Samuël 17:20-40
David verslaat Goliat, 1 Samuël 17:41-58

Week 45: 7 t/m 11 november 2016
Saul en David, 1 Samuël 18:1-16
Jonatan komt te hulp, 1 Samuël 19:1-7
Het plan van Michal, 1 Samuël 19:8-17

Week 46: 14 t/m 18 november 2016
In het profetenhuis, 1 Samuël 19:18-24
Jonatan helpt David, 1 Samuël 20:1-23
David moet weg, 1 Samuël 20:35-42

Week 47: 21 t/m 25 november 2016
David spaart het leven van Saul, 1 Samuël 24
Saul en Jonatan sterven, 2 Samuël 1:1-16
David wordt koning van Israël, 2 Samuël 5:1-5

Week 48: 28 november t/m 2 december 2016
Profeet van de vrede, Jesaja 1:1-1:5
Het teken van Immanuël, Jesaja 7:1-17
Het vrederijk, Jesaja 11:1-10

 

Oktober 2016

Week 40: 3 t/m 7 oktober 2016
De berg Sinai, Exodus 19
De tien geboden, Exodus 20

Week 41: 10 t/m 14 oktober 2016
Jozua, de opvolger van Mozes, Deuteronomium 31:1-8
Mozes sterft, Deuteronomium 34:1-12
De intocht in het land, Jozua 3,4

2016-2017 nr. 2: Herfst II

Week 42/43: 17 t/m 28 oktober 2016
David wordt gezalfd, 1 Samuël 16:1-13
De sombere koning, 1 Samuël 16:14-23
Een lied van David, Psalm 23

 

September 2016

Week 36: 5 t/m 9 september 2016
De vroedvrouwen, Exodus 1
Het biezen mandje, Exodus 2:1-10

Week 37: 12 t/m 16 september 2016
Mozes naar Midjan, Exodus 2:11-25
Mozes geroepen, Exodus 3:1-12
Naar de farao, Exodus 5:1-9

Week 38: 19 t/m 23 september 2016
Farao luistert niet, Exodus 7:1-13
Tien plagen, Exodus 7-10
De uittocht, Exodus 12:29-42

Week 39: 26 t/m 30 september 2016
Door de zee, Exodus 14
Brood uit de hemel, Exodus 16
Water uit de rots, Exodus 17:1-7