Kind op Maandag

Januari 2019

Week 2: 7 t/m 11 januari 2019
De wijzen uit het Oosten, Matteüs 2:1-12
Naar Egypte, Matteüs 2:13-18
Naar Galilea, Matteüs 2:19-23

Week 3: 14 t/m 18 januari 2019
Hoe het begon, Johannes 1:1-18
Johannes de Doper, Johannes 1:19-28
Johannes wijst Jezus aan, Johannes 1:29-34

Week 4: 21 t/m 25 januari 2019
De eerste leerlingen, Johannes 1:35-43
Jezus weet wie Natanaël is, Johannes 1:44-52
De bruiloft in Kana, Johannes 2:1-11

Week 5: 28 jan. t/m 1 feb. 2019
Jezus bij de tempel, Johannes 2:13-25
Nicodemus, Johannes 3:1-21
De Samaritaanse vrouw, Johannes 4:1-26

 

December 2018

Week 49: 3 t/m 7 december 2018 Tel je mee?
Lucas 1: 5-56 Elk jaar brengen mensen in de tempel een offer: dan geven ze een cadeau aan God. Wie mag dat cadeau geven? Het lot wijst Zacharias aan. Zijn verwondering wordt nog groter als in de tempel een engel verschijnt, die zegt dat hij een zoon zal krijgen. Ook Maria krijgt bezoek van een engel. Zij, een gewoon meisje uit Nazaret, wordt de moeder van Jezus

Week 50: 10 t/m 14 december 2018 Alles plus één
Lucas 1: 57-80 en Micha 5: 1-4a Johannes krijgt zijn naam op de achtste dag. Dat is de dag van zeven plus één: de dag van de volheid en dan nog net iets meer. De profeet Micha vertelde eeuwen eerder al over een mens die Israël compleet zou maken. Hij zal geboren worden in Betlehem; de stad van koning David

Week 51: 17 t/m 21 december 2018 Ontelbaar
Lucas 2: 1-40 De keizer houdt een volkstelling. Alle mensen in zijn land moeten geteld worden. Precies als hij klaar is met tellen, laat God een kind geboren worden. Dat kind telt voor de keizer misschien nog niet mee, maar hij zal de wereld veranderen.

 

 

Oktober/November 2018

Week 44: 29 oktober t/m 2 november 2018
Het volk trekt verder, Numeri 10:11-36
Twaalf verkenners, Numeri 13:1-33
Mirjam en Aäron sterven, Numeri 20:1-13 + 22-29

Week 45: 5 t/m 9 november 2018
Jozua, de opvolger van Mozes, Deuteronomium 31:1-8
Mozes sterft, Deuteronomium 34:1-12
De doortocht door de Jordaan, Jozua 4:4-9

Week 46-48: verhalen over Simson

Week 46: 12 t/m 16 november 2018
Een engel met een boodschap, Rechters 13:1-8
De engel komt terug, Rechters 13:9-23
Simson wordt geboren, Rechters 13:24-14:4

Week 47: 19 t/m 23 november 2018
Simson doodt een leeuw, Rechters 14:5-9
Het raadsel van Simson, Rechters 14:10-20
Simson steekt het veld in brand, Rechters 15:1-5

Week 48: 26 t/m 30 november 2018
Simson neemt de stadspoort mee, Rechters 16:1-3
Simson en Delila, Rechters 16:4-14
Het geheim van Simson, Rechters 16:5-15

 

September/Oktober 2018

Week 36: 3 t/m 7 september 2018
Slaven in Egypte, Exodus 1
Het biezen mandje, Exodus 2:1-10
Mozes gaat weg, Exodus 2:11-15

Week 37: 10 t/m 14 september 2018
Mozes wordt geroepen, Exodus 3:1-14
Mozes wil niet, Exodus 3:15 – 4:17
Mozes gaat terug naar Egypte, Exodus 4:18-31

Week 38: 17 t/m 21 september 2018
Naar de farao, Exodus 5:1-11
De plagen, Exodus 7-10
De uittocht, Exodus 12:29-42

Week 39: 24 t/m 28 september 2018
De doortocht door de zee, Exodus 14:9-31
Het lied van Mozes, Exodus 15:1-18
Het bittere water, Exodus 15:22-26

Week 40: 1 t/m 5 oktober 2018
Brood uit de hemel, Exodus 16:11-24
Water uit de rots, Exodus 17:1-7
Het bezoek van Jetro, Exodus 18

Week 41: 8 t/m 12 oktober 2018
De Heer verschijnt op de Sinai, Exodus 19
De tien geboden, Exodus 20:1-17
Twee stenen tafelen, Exodus 20:18-21 + Ex 21-31 + Ex 31:18

Week 42/43: 15 t/m 26 oktober 2018
Het gouden kalf, Exodus 32:1-6
Mozes komt terug, Exodus 32:7-20
Nieuwe stenen tafelen, Exodus

Week 44: 29 oktober t/m 2 november 2018
Het volk trekt verder, Numeri 10:11-36
Twaalf verkenners, Numeri 13:1-33
Mirjam en Aäron sterven, Numeri 20:1-13 + 22-29

 

Juni/Juli 2018

Week 22: 28 mei t/m 1 juni 2018
David wordt uitgekozen, 1 Samuël 16:1-13
David maakt muziek voor Saul, 1 Samuël 16:14-23

Week 23: 4 t/m 8 juni 2018
De reus in het dal, 1 Samuël 17:1-11
Het voorstel van David, 1 Samuël 17:12-37
David verslaat Goliat, 1 Samuël 17:38-58

Week 24: 11 t/m 15 juni 2018
David moet vluchten, 1 Samuël 19:1-24
David spaart Sauls leven, 1 Samuël 24
David wordt koning, 2 Samuël 1:1-4 + 5:1-5

Week 25: 18 t/m 22 juni 2018
De dansende koning, 2 Samuël 6:1-23
David en Batseba, 2 Samuël 11:1-27
Het verhaal van Natan, 2 Samuël 12:1-9

Week 26: 25 t/m 29 juni 2018 
De barmhartige Samaritaan, Lucas 10:25-37

Week 27: 2 t/m 6 juli 2018 
De verloren zoon, Lucas 15:11-32

Zomerweek 1 Week 28: 9 t/m 13 juli 2018 / week 34: 20 t/m 24 augustus 2018
Het feest van de koning, Matteüs 22:1-14

Zomerweek 2 Week 29: 16 t/m 20 juli 2018 / week 35: 27 t/m 31 augustus 2018 
De werkers in de wijngaard, Matteüs 20:1-16

 

Mei 2018

Week 19: 7 t/m 9 mei 2018
(10 mei is Hemelvaart) Hemelvaart, Handelingen 1:1-14

Week 20: 14 t/m 18 mei 2018
Een nieuwe discipel, Handelingen 1:15-26
Pinksteren, Handelingen 2:1-13

Week 21: 22 t/m 25 mei 2018 (20 en 21 mei Pinksteren) 
Aanstekelijke muziek, 1 Samuël 10:5-12
Saul wordt koning, 1 Samuël 10:17-24

 

April 2018

Week 14: 3 t/m 6 april 2018
De geboorte van Samuël, 1 Samuël 1
Het lied van Hanna, 1 Samuël 2:1-10
De zoons van Eli, 1 Samuël 2:11-26

Week 15: 9 t/m 13 april 2018
Samuël hoort een stem, 1 Samuël 3:1-18
De ark van God, 1 Samuël 4:1-11
Eli sterft, 1 Samuël 4:12-22

Week 16: 16 t/m 20 april 2018
De ark bij de Filistijnen, 1 Samuël 5
De ark gaat terug, 1 Samuël 6:1-7:1
Israël wil een koning, 1 Samuël 8:1-22

Week 17: 23 t/m 27 april 2018 (27 april is Koningsdag)
Saul zoekt de ezelinnen, 1 Samuël 9:1-10
De ontmoeting met Samuël, 1 Samuël 9:11-25
Saul wordt gezalfd, 1 Samuël 9:26-10:4

 

Maart 2018

Week 10: 5 t/m 9 maart 2018
De buitenlandse vrouw, Marcus 7:24-30
De genezing van een doofstomme, Marcus 7:31-37
Jezus vertelt over zijn lijden, Marcus 8:27-9:

Week 11: 12 t/m 16 maart 2018
De verheerlijking op de berg, Marcus 9:2-13
De jongen die in de war was, Marcus 9:14-29
Jezus zegent de kinderen, Marcus 10:13-16

Week 12: 19 t/m 23 maart 2018
De rijke man, Marcus 10:17-27
Bartimeüs, Marcus 10:46-52
De intocht in Jeruzalem, Marcus 11:1-10

Week 13: 26 t/m 30 maart 2018
Jezus wordt gevangen genomen, Marcus 14:32-52
Jezus wordt verhoord, Marcus 14:53-15:15
Het Paasverhaal, Marcus 15:22 – 16:8

 

Februari 2018

Week 5: 29 januari t/m 2 februari 2018
Jezus zoekt buitenstaanders op, Marcus 2:13-17
Aren plukken op sabbat, Marcus 2:23-28
Een genezing op sabbat, Marcus 3:1-6

Week 6: 5 t/m 9 februari 2018
Twaalf apostelen, Marcus 3:13-19
De zaaier, Marcus 4:1-20
Het koninkrijk van God, Marcus 4:26-34

Week 7: 12 t/m 16 februari 2018
De storm op het meer, Marcus 4:35-41
De man die niet fris was, Marcus 5:1-20
Het dochtertje van Jaïrus, Marcus 5:21-43

Week 8/9: 19 februari t/m 2 maart 2018
De dochter van Jaïrus, Marcus 5:21-43
Jezus stuurt zijn discipelen erop uit, Marcus 6:6b-13
Vijf broden en twee vissen, Marcus 6:30-44
Jezus loopt over het water, Marcus 6:45-52

 

Januari 2018

Week 2: 8 t/m 12 januari 2018
De wijzen uit het Oosten, Matteüs 2:1-12
Jozef droomt, Matteüs 2:13-23
Johannes de Doper, Matteüs 3:1-12

Week 3: 15 t/m 19 januari 2018
Johannes de Doper, Marcus 1:1-8
Jezus neemt mensen mee, Marcus 1:14-20
In de synagoge, Marcus 1:21-28

Week 4: 22 t/m 26 januari 2018
De schoonmoeder van Petrus wordt beter, Marcus 1:29-39
De melaatse man, Marcus 1:40-45
De verlamde, Marcus 2:1-12

Week 5: 29 januari t/m 2 februari 2018
Jezus zoekt buitenstaanders op, Marcus 2:13-17
Aren plukken op sabbat, Marcus 2:23-28
Een genezing op sabbat, Marcus 3:1-6

 

December 2017

Week 49: 4 t/m 8 december 2017 
Een engel bij Zacharias, Lucas 1:5-25
Een engel bij Maria, Lucas 1:26-38
Het lied van Maria, Lucas 1:39-56

Week 50: 11 t/m 15 december 2017 
De geboorte van Johannes, Lucas 1:57-66
Het lied van Zacharias, Lucas 1:67-80
De droom van Jozef, Matteüs 1:18-25

Week 51: 18 t/m 22 december 2017
Jezus wordt geboren, Lucas 2:1-7
De herders in het veld, Lucas 2:8-20
In het begin, Johannes 1:1-18

Week 2: 8 t/m 12 januari 2018 
De wijzen uit het Oosten, Matteüs 2:1-12
Jozef droomt, Matteüs 2:13-23
Johannes de Doper, Matteüs 3:1-12

 

November 2017

Week 44: 30 oktober t/m 3 november 2017
De dromen van Jozef, Genesis 37:1-11
Jozef in de put en als slaaf verkocht, Genesis 37:12-36
Jozef komt bij Potifar, Genesis 39:1-6

Week 45: 6 t/m 10 november 2017 
De vrouw van Potifar, Genesis 39:6-20
De schenker en de bakker, Genesis 39:20-40:23
De dromen van de farao, Genesis 41:1-8

Week 46: 13 t/m 17 november 2017 
Jozef legt de dromen uit, Genesis 41:9-36
Jozef wordt onderkoning, Genesis 41:37-57
De broers gaan naar Egypte, Genesis 42

Week 47: 20 t/m 24 november 2017 
Benjamin wordt opgehaald, Genesis 43:15-34
De zilveren beker, Genesis 44:1-13
Jozef vertelt wie hij is, Genesis 45

Week 48: 27 november t/m 1 december 2017 
De vrede komt, Jesaja 2:1-5
Het kind dat vrede brengt, Jesaja 7:1-17
Een weg voor God, Jesaja 40:1-11

 

Oktober 2017

Week 40: 2 t/m 6 oktober 2017 
Jakob wil weg, Genesis 30:25-36
Takken in het water, Genesis 30:37-43
Jakob gaat weg, Genesis 31:17-24

Week 41: 9 t/m 13 oktober 2017 
Waar zijn de godenbeeldjes?, Genesis 31:25-35
Verbond met Laban, Genesis 31:43-54
Jakob komt bij Esau in de buurt, Genesis 32:1-22

Week 42/43: 16 t/m 27 oktober 2017 
Bij de Jabbok, Genesis 32:23-33
Verzoening met Esau, Genesis 33:1-11
Rachel sterft en Benjamin wordt geboren, Genesis 35:16-29

Week 44: 30 oktober t/m 3 november 2017
De dromen van Jozef, Genesis 37:1-11
Jozef in de put en als slaaf verkocht, Genesis 37:12-36
Jozef komt bij Potifar, Genesis 39:1-6

 

September 2017

Week 36: 4 t/m 8 september 2017
De geboorte van Jakob en Esau, Genesis 25:19-26
Het eerstgeboorterecht, Genesis 25:27-34
Esau trouwt met Jehudit, Genesis 26:34-35

Week 37: 11 t/m 15 september 2017
Isaäk roept zijn zoon bij zich, Genesis 27:1-17
Jakob krijgt de zegen, Genesis 27:18-29
Esau komt terug, Genesis 27:30-46

Week 38: 18 t/m 28 september 2017
Jakob in Betel, Genesis 28:10-22
Bij de bron, Genesis 29:1-14
Zeven jaar werken voor Rachel, Genesis 29:15-20

Week 39: 25 t/m 29 september 2017
Jakob trouwt met Lea, Genesis 29:21-30
De zonen van Lea, Genesis 29:31-35
Rachel wordt moeder, Genesis 30:1-24

 

Juli 2017

Week 27: 3 t/m 7 juli 2017 
Paulus en Silas worden gevangen genomen, Handelingen 16:19-24
Liederen in de nacht, Handelingen 16:25-40
De zonen van Skevas, Handelingen 19:13-20

Zomerweek 1: 10 t/m 14 juli / 21 t/m 25 augustus 2017 
Demetrius de zilversmid, Handelingen 19:21-40
De schipbreuk, Handelingen 27:14-44
Paulus in Rome, Handelingen 28:11-31

Zomerweek 2: 17 t/m 21 juli / 28 aug t/m 3 september 2017 
De wet van koning Darius, Daniël 6:1-10
Daniël in de leeuwenkuil, Daniël 6:11-29

 

Juni 2017

Week 23: 5 t/m 9 juni 2017
Petrus en Johannes worden gearresteerd, Handelingen 4:1-22
Het leven van de gemeente, Handelingen 4:32-37
De gevangenis is leeg, Handelingen 5:17-26

Week 24: 12 t/m 16 juni 2017
De apostelen gaan door, Handelingen 5:27-42
Filippus en de Ethiopiër, Handelingen 8:26-40
Saulus wordt geroepen, Handelingen 9:1-9

Week 25: 19 t/m 23 juni 2017
Eneas wordt beter, Handelingen 9:32-35
Tabita wordt beter, Handelingen 9:36-43
Petrus wordt bevrijd door een engel, Handelingen 12:1-19

Week 26: 26 t/m 30 juni 2017 
Barnabas en Saulus gaan op reis, Handelingen 13:1-12
Paulus vertelt over God, Handelingen 13:13-49
Paulus en de waarzegster, Handelingen 16:11-18

 

Mei 2017

Week 18: 1 t/m 5 mei 2017
God maakt de hemel en de aarde, Genesis 1:1-25
God maakt de mensen, Genesis 1:26-2:3
Het paradijs, Genesis 2:8-25

Week 19: 8 t/m 12 mei 2017
Adam en Eva doen wat niet mag, Genesis 3
Noach moet een ark maken, Genesis 6:9-22
In de ark, Genesis 7:1-24

Week 20: 15 t/m 19 mei 2017 
Een duif met een takje, Genesis 8:1-14
Uit de ark, Genesis 8:15-9:7
God sluit een verbond met Noach, Genesis 9:8-17

Week 21: 22 t/m 26 mei 2017 
De toren van Babel, Genesis 11:1-9
Jezus gaat naar de hemel, Handelingen 1:1-11

Week 22: 29 mei t/m 2 juni 2017 
De heilige Geest komt, Handelingen 2:1-13
De eerste gemeente, Handelingen 2:41-47
De genezing van een verlamde, Handelingen 3:1-10

 

April 2017

Week 14: 3 t/m 7 april 2017 
De Farizeeër en de tollenaar, Lucas 18:9-14
Intocht in Jeruzalem, Lucas 19:28-44
Tempelreiniging, Lucas 19:45-48

Week 15: 10 t/m 14 april 2017 
Judas verraadt Jezus, Lucas 22:1-23
Petrus zegt dat hij Jezus niet kent, Lucas 22:47-62
Jezus wordt gekruisigd, Lucas 23

Week 16: 17 t/m 21 april 2017 
De Emmaüsgangers, Lucas 24:13-35
Jezus verschijnt aan de leerlingen, Lucas 24:36-49

Week 17: 24 t/m 28 april 2017
VAKANTIE

 

Maart 2017

Week 10: 6 t/m 10 maart 2017
Het dochtertje van Jaïrus, Lucas 8: 40-56
Vijf broden en twee vissen, Lucas 9: 10-17
Petrus weet wie Jezus is, Lucas 9: 18-27

Week 11: 13 t/m 17 maart 2017
De verheerlijking op de berg, Lucas 9: 28-36
De barmhartige Samaritaan, Lucas 10: 25-37
Maria en Marta, Lucas 10: 38-42

Week 12: 20 t/m 24 maart 2017
Bidden, Lucas 11: 1-13
De vogels in de hemel, Lucas 12: 22-34
De gelijkenis van de verontschuldigingen, Lucas 14: 15-24

Week 13: 27 t/m 31 maart 2017
Het verloren schaap, Lucas 15: 1-10
De verloren zoon, Lucas 15: 11-32
De rijke man en de arme Lazarus, Lucas 16: 19-31

 

Februari 2017

Week 5: 30 januari t/m 3 februari 2017
Thema: Ongelooflijk waar

Petrus, Jacobus en Johannes volgen, Lucas 5:1-11
De melaatse man, Lucas 5:12-16
De verlamde man, Lucas 5:17-26

Week 6: 6 t/m 10 februari 2017
Thema: Mag dat wel?
Aren plukken op de sabbat, Lucas 6:1-5
Genezing op de sabbat, Lucas 6:6-11
De twaalf apostelen, Lucas 6:12-19

Week 7: 13 t/m 17 februari 2017
Thema: Vriend en vijand
Wees barmhartig, Lucas 6:26-38
Boom en vrucht, Lucas 6:43-45
Genezing van de knecht van de centurio, Lucas 7:1-10

Week 8/9: 20 februari t/m 3 maart 2017
Thena: Doe maar mee!
De jongen uit Naïn, Lucas 7:11-17
De vrouw die Jezus zalfde, Lucas 7:36-50
De zaaier, Lucas 8:4-15

 

Januari 2017

Week 2: 9 t/m 13 januari 2017 
Jezus is zijn naam, Lucas 2:21
Simeon en Hanna, Lucas 2:22-40
Twaalfjarige Jezus, Lucas 2:41-52

Week 3: 16 t/m 20 januari 2017 
Johannes de Doper, Lucas 3:1-18
Doop van Jezus, Lucas 3:21-22
De synagoge van Nazareth, Lucas 4:14-21

Week 4: 23 t/m 27 januari 2017 
De boze man, Lucas 4:31-37
De schoonmoeder van Simon, Lucas 4:38-39
Zieke mensen, Lucas 4:40-44

Week 5: 30 januari t/m 3 februari 2017 
Petrus, Jacobus en Johannes volgen, Lucas 5:1-11
De melaatse man, Lucas 5:12-16
De verlamde man, Lucas 5:17-26

 

December 2016

Week 48: 28 november t/m 2 december 2016
Profeet van de vrede, Jesaja 1:1-1:5
Het teken van Immanuël, Jesaja 7:1-17
Het vrederijk, Jesaja 11:1-10

Week 49: 5 t/m 9 december 2016
Gabriël bij Zacharias, Lucas 1:5-25
Gabriël bij Maria, Lucas 1:26-38

Week 50: 12 t/m 16 december 2016
Maria en Elisabet, Lofzang van Maria, Lucas 1:39-56
Geboorte van Johannes, Lucas 1:57-66
Lofzang van Zacharias, Lucas 1:67-80

Week 51: 19 t/m 23 december 2016
Geboorte van Jezus, Engelenzang, Lucas 2:1-14
Herders als getuigen, Lucas 2:15-20

 

November 2016

Week 44: 31 oktober t/m 4 november 2016
De reus in het dal, 1 Samuël 17:1-19
David durft, 1 Samuël 17:20-40
David verslaat Goliat, 1 Samuël 17:41-58

Week 45: 7 t/m 11 november 2016
Saul en David, 1 Samuël 18:1-16
Jonatan komt te hulp, 1 Samuël 19:1-7
Het plan van Michal, 1 Samuël 19:8-17

Week 46: 14 t/m 18 november 2016
In het profetenhuis, 1 Samuël 19:18-24
Jonatan helpt David, 1 Samuël 20:1-23
David moet weg, 1 Samuël 20:35-42

Week 47: 21 t/m 25 november 2016
David spaart het leven van Saul, 1 Samuël 24
Saul en Jonatan sterven, 2 Samuël 1:1-16
David wordt koning van Israël, 2 Samuël 5:1-5

Week 48: 28 november t/m 2 december 2016
Profeet van de vrede, Jesaja 1:1-1:5
Het teken van Immanuël, Jesaja 7:1-17
Het vrederijk, Jesaja 11:1-10

 

Oktober 2016

Week 40: 3 t/m 7 oktober 2016
De berg Sinai, Exodus 19
De tien geboden, Exodus 20

Week 41: 10 t/m 14 oktober 2016
Jozua, de opvolger van Mozes, Deuteronomium 31:1-8
Mozes sterft, Deuteronomium 34:1-12
De intocht in het land, Jozua 3,4

2016-2017 nr. 2: Herfst II

Week 42/43: 17 t/m 28 oktober 2016
David wordt gezalfd, 1 Samuël 16:1-13
De sombere koning, 1 Samuël 16:14-23
Een lied van David, Psalm 23

 

September 2016

Week 36: 5 t/m 9 september 2016
De vroedvrouwen, Exodus 1
Het biezen mandje, Exodus 2:1-10

Week 37: 12 t/m 16 september 2016
Mozes naar Midjan, Exodus 2:11-25
Mozes geroepen, Exodus 3:1-12
Naar de farao, Exodus 5:1-9

Week 38: 19 t/m 23 september 2016
Farao luistert niet, Exodus 7:1-13
Tien plagen, Exodus 7-10
De uittocht, Exodus 12:29-42

Week 39: 26 t/m 30 september 2016
Door de zee, Exodus 14
Brood uit de hemel, Exodus 16
Water uit de rots, Exodus 17:1-7