Inspectie

Onze school valt onder de RIK Leeuwarden/Zwolle.

Email info@owinsp.nl
Website www.onderwijsinspectie.nl
Adres Zuiderzeelaan 43-51
Postcode + plaats 8017 JV Zwolle
Vragen over het onderwijs 0800 – 8051 (gratis)

Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900 – 111 3 111 (lokaal tarief)

De inspectie heeft ons de afgelopen jaren enkele keren bezocht in het kader van een (regulier) inspectiebezoek namelijk in maart 2006 en in april 2008. Het laatste bezoek dateert van mei 2012. De bevindingen zijn beschreven in een rapport. Deze rapporten kunt u op school inzien. Overigens zijn de rapporten ook op internet te lezen: zie www.onderwijsinspectie.nl Ook eerder verschenen rapporten zijn daar voor u toegankelijk.

Op de website van de onderwijsinspectie kunt u de nodige informatie vinden:

http://www.onderwijsinspectie.nl/onderwijssectoren/primair-onderwijs