Groep 1b/2

 

Welkom in groep 2

Groep 2 bestaat uit 19 leerlingen.

Dit is de groep van Juf Griet (maandag t/m woensdag) en Juf Ankie (donderdag en vrijdag).

 

 

Agenda:

27 november: pepernoten bakken

27 november: het eigen gemaakte laarsje opzetten

5 december: sinterklaas en Pieten komen bij ons op bezoek

 

Verjaardagen:

4 november: Margryt Jagersma

24 november: Jildau de Vries

 

Voor de uitgebreide agenda verwijzen wij u graag naar de agenda op de site
Nieuws uit de groep

Thema

Sinterklaas  wk 47,48,49

Verzamelen: prentenboekjes over Sint, liedjesboeken, plaatjes van Sint en Piet, cd’s, materialen als b.v verkleedkleren

 

                  

Letter van de week:  wk 47, 48: p

                                wk 49: herhalen letters

Thema hoek: de pakjesboot, de openhaard hoek, het inpakmagazijn

Het Letterwinkeltje de kinderen mogen materialen, voorwerpen meenemen voor het letterwinkeltje bij de letter die aan de beurt is.

Deze voorwerpen blijven staan tot de volgende letter, dan krijgen de kinderen hun spullen weer mee naar huis.

Met deze voorwerpen oefenen wij de beginklank van namen en voorwerpen

 

Nieuwe woorden die we o.a leren bij het thema:

de stoomboot, de intocht, de burgemeester, Sinterklaas, de schimmel, de mantel, de handschoenen, de mijter, de staf, de zwarte piet, de kraag, het kasteel, de zak, de schoorsteen, de schoen zetten, de cadeaupiet, het magazijn, de cadeautjes, de pepernoten, speculaas, de wortel, de muts, de veer

Vreedzame School: 

 

 

 

 Wist u dat:

er elke woensdagmiddag van 12.30 uur tot 13.00 uur een vakleerkracht muziek in onze groep komt, dat deze meester  Ep heet

De kinderen gaan dan in het speellokaal liedjes leren, dansjes doen  en bewegen op muziek

we elke week lessen doen over de vreedzame school, dat we een opsteker ketting in de klas hebben en de kinderen deze ketting aan iemand geven als zij zien dat de ander b.v.  iemand helpt, of aardig voor iemand is

dat er een bak in de klas staat voor handschoenen, mutsen en sjalen

De kinderen beter thuis nog even naar de w.c kunnen gaan voor ze naar school gaan,

het is nogal storend wanneer kinderen direct naar de w.c gaan lopen, b.v. onder het vertellen van het bijbelverhaal.

Dat u op het nieuwsbord in de klas van groep 2 informatie kunt lezen over b.v  de opbrengst van de zending en andere nieuwtjes

Let u ook op ons digitale schoolbord, hier staan de mededelingen op, en  informatie over ons thema.

De kinderen een veterdiploma kunnen halen als ze hun veters kunnen strikken?

dat wij ook oefenen met Rijmen, We doen dit al bijna net zo goed als de rijm pieten

We weer beginnen met het voorlezen aan kleine groepjes kleuters.

Voorlezen is vooral belangrijk voor de taalontwikkeling. Door aan kleine groepjes voor te lezen, krijgen de kinderen gerichter aandacht en meer beurten.

Er zijn gelukkig alweer verschillende ouders bereid gevonden om ons hierbij te helpen. Mocht het u ook leuk lijken, dan kunt u zich altijd bij een van de leerkrachten  van groep 1 en 2 opgeven