Bezoek van het Bestuur Noventa

Beste ouders van de Reinbôge

Woensdag 22 november heb ik samen met Evelien Jager, lid van de Raad van Toezicht van Noventa, mijn half- jaarlijks bezoek aan de Reinbôge mogen doen. Samen hebben we vier groepen bezocht en hebben we aansluitend een gesprek gevoerd met Nynke de Vries (de directeur) en met Henny de Jong (de intern begeleider) over de opbrengsten, de tussenresultaten, de schoolontwikkeling  en de personele ontwikkeling. In de groepen hebben we hele goede dingen gezien. Gewoon hele goede lessen! De leerlingen waren actief betrokken en waren hard aan het werken. Er werd duidelijk “geleerd” en we hebben vastgesteld dat de sfeer fijn was. Aan een aantal kinderen (met name in de hogere groepen) hebben we ook vragen gesteld over de groep, over het werkklimaat op school, over ga je met plezier naar school, is de groep een fijne groep, over pesten en gepest worden. We hebben goede antwoorden gekregen en kinderen hebben ons voornamelijk positieve informatie gegeven.

In het gesprek hebben we gezien dat er groei zit in de resultaten van onze leerlingen en ook daar zijn we blij mee. We waren ook van mening dat “dat ook nodig was “, maar we zien nu ook de eerste resultaten terug. Er is en er wordt hard gewerkt op de school door de leerlingen en door het team. De eerste stappen in ons verbetertraject zijn gezet en ja we moeten ook nog verder ontwikkelen; we zijn er nog niet.

Met een goed gevoel gingen wij; Evelien, die ook in het verleden al eens op bezoek is geweest op de Reinbôge en ik, terug naar Buitenpost. (en ja dat is ook wel eens anders geweest).

Een compliment voor de leerlingen en ook zeker een compliment voor het team.

Harrie Steenstra – Bestuur Noventa.